YLE Movers

Ključne informacije

 • CEFR nivo: Pre- Level A1 ( šta je ovo? ) 
 • trajanje kursa:  8/9 mjeseci
 • Trajanje termina: 60 min
 • intenzitet: 2 x sedmično
 • Diploma: The Globe Movers
 • Udžbenici: ODI 3 and Kids BOX 3

A1 Movers, ranije poznat kao Cambridge English: Movers (YLE Movers), jedna je od naših kvalifikacija za Cambridge English. To je sljedeći korak u djetetovom učenju engleskog jezika.

Namijenjen je najmlađim učenicima koji su već završili nivo Starters ili imaju određeno predznanje. Obično učenici(e) drugog ili trećeg razreda upisuju ovaj nivo.

 • Format testa

  Movers Testovi sastoje se od tri dijela razvijena za poticanje i motiviranje mladih učenika. Možete tačno vidjeti šta se nalazi u svakom radu u nastavku.

 • Priprema ispita

  Tokom čitave školske godine naše nastavnice rade sa učenicima i pripremaju

 • Dodatne informacije

  Klikom na link možete dobiti više informacija o YLE ispitima

Movers nivo može vašem djetetu pomoći da učini prvi korak prema:

 • razumjeti osnovne upute ili sudjelovati u jednostavnim razgovorima
 • razumjeti osnovne obavijesti, upute ili informacije
 • popunit osnovne obrasce i napišite bilješke, uključujući vrijeme, datume i mjesta.

Razlozi za odabir A1 Movers nivoa

 • Na ovom nivou nemamo ispite koje “padamo”- svako dijete dobiva Cambridge English certifikat kojim se slave njihova postignuća.
 • Test koristi realne svakodnevne situacije kako bi učenje oživio.
 • Test obuhvaća sve glavne varijante engleskog jezika (npr. Britanski engleski, američki engleski).
 • Imamo ogroman raspon podrške od Cambridge Univerziteta za ovaj nivo.

Više resursa:

Mnogo savjeta za pripremu i prateće materijale za revidirane testove možete pronaći i na web stranici World of Fun.
Resursi uključuju:

Materijali za pripremu
Nastavni resursi
Pisanje knjižica
Video za savjete za podučavanje i paketi aktivnosti

The introduction of Cambridge English: Young Learners has changed the traditional way of teaching a language. It has become more interesting...
Blaženka Vujović
Nastavnica u Beogradu