A2 Key for Schools

Ključne informacije

 • CEFR nivo: A2 ( šta je ovo? ) 
 • trajanje kursa:  8/9 mjeseci
 • Trajanje termina: 90 min
 • intenzitet: 2 x sedmično
 • Diploma: A2 
 • Udžbenici: ODI 3 and Kids BOX 3

A2 Key for Schools, ranije poznat kao Cambridge English: Key for Schools (KET za škole), jedna je od naših kvalifikacija za Cambridge English. To je ispit za učenike školskog uzrasta koji će im pomoći da se pripreme za više jezičke kvalifikacije.

Namijenjen je najmlađim učenicima koji su već završili nivoe Starters, Movers i Flyers. Obično učenici(e) šestog razreda upisuju ovaj nivo. Kvalifikacija A2 Key for Scholls pokazuje da učenik može koristiti engleski jezik za komunikaciju u jednostavnim situacijama. Logičan je sljedeći korak nakon naših kvalifikacija za Cambridge English stvoren za mlade učenike i dobro mjesto za stariju djecu da počnu učiti i engleski.
Ispit daje studentima samopouzdanje da nastave da uče na ispitima engleskog jezika višeg nivoa, kao što je B1 Preliminary for Schools
A2 Key for Schools usmjeren je na A2 CEFR nivo, sa sadržajem usmjerenim na učenike školskog uzrasta, a ne na odrasle.

 • Format testa

  A2 Key for Schools Testovi sastoje se od tri dijela razvijena za poticanje i motiviranje učenika. Možete tačno vidjeti šta se nalazi u svakom radu u nastavku.

 • Priprema ispita

  Tokom čitave školske godine naše nastavnice rade sa učenicima i pripremaju

 • Dodatne informacije

  Klikom na link možete dobiti više informacija o YLE ispitima.

Besplatno: Vježbanje engleskog jezika
Besplatno: Samostalne aktivnosti


Vježbajte svoje vještine čitanja, pisanja, govora i slušanja koristeći ove besplatne mrežne izvore. 

Ovi su materijali osmišljeni kako bi vam pomogli da razvijete čitanje suštine i detalja, upravljanje nepoznatim rječnikom, kao i planiranje, izradu, uređivanje i pisanje ispita.

Aktivnosti za djecu

Igrajte naše besplatne igre

Doznajte informacije i savjete kako potaknuti svoju djecu na zabavu učeći engleski jezik.

Uživajte u učenju engleskog jezika uz ove zabavne aktivnosti za učenike nivoa A2.

Zabavite se dok poboljšavate svoj engleski jezik.

Igrajte naše besplatne igre na engleskom jeziku

Ostali resursi:

Primjer ispita za rad na računaru:

A2 Key for Schools nivo je dokaz da učenik može

 • razumjeti i koristiti osnovne fraze i izraze
 • razumjeti jednostavan pisani engleski
 • predstavitI se i odgovoritI na osnovna pitanja o sebi
 • komunicirati sa govornicima engleskog jezika na osnovnom nivou.

Razlozi za odabir A2 Key nivoa

 • Pomaže učenicima da steknu jezičke vještine potrebne za uspjeh u učenju i radu, kod kuće ili u inostranstvu.
 • Lako se integrira u školski program. Dio paketa ispita koji studentima nude korak po korak učenje.
 • Sveobuhvatna podrška u pripremi i administraciji ispita.

Update o nivoima i ispitima:

Da bismo bili sigurni da su naši ispiti u toku sa najnovijim istraživanjima u učenju i poučavanju jezika, redovno ih ažuriramo.
A2 key for schools, B1 preliminary for schools  podvrgnuti su temeljitom pregledu kako bi se osiguralo da naši nivoi i ispiti i dalje ostanu relevantni za potrebe škola i učenika. Novi formati ispita počet će se koristiti od januara 2020.

Promjene uključuju:

 • nove i ažurirane zadatke u svim radovima bolje usklađivanje između ispita, pokazujući jasnije napredovanje od jednog ispita do drugog
 • ažuriranje načina izvještavanja o ocjenama, čime se ispiti poklapaju s višim nivoom kvalifikacija za Cambridge English
 • razdvajanje radova za čitanje i pisanje u B1 Preliminary for Schools