Pravila i uvjeti pružanja usluga

Pravila i uvjeti pružanja usluga

 • Datum stupanja na snagu: 01.08.2020. godine

Dobrodošli! Mi smo The Globe d.o.o. sa sjedištem u  Sarajevu u ulici Esada Pašalića 7 (nekada koristimo samo “The Globe” ili ” Cambridge Centar“ ili „Cambridge”), i oduševljeni smo što ste se odlučili da koristite naše usluge,

Ova pravila i uvjeti pružanja usluga (koje mi zovemo “Uvjeti”) postoje samo da bi ste mogli znali koja su “kućna” pravila našeg centra te koji je naš odnos s Vama. Iako smo dali sve od sebe da sve uključimo u ove uvjete, postoje neka pravila koja se mogu smatrati standardnim pravilima korištenja i nisu uključena u ova pravila. Postoji dobar razlog zašto imamo ove uvjete a to je da osiguramo da se osjećate ugodno u našoj školi i da izbjegnemo potencijalne nesporazume. Ovi uvjeti su pravna veza između Vas (polaznika) i nas ( The Globe doo), pa Vas molimo da ih pročitate pažljivo.

 1. Član- Pristanak na ugovor
 • Prijavom na kurs, kao i naručivanjem neke od naših usluga za fizička lica zaključuje se ugovor. Ovo se događa klikom na dugme „Pošalji (prijavu)“, popunjavanjem formulara za prijavljivanje na web-stranici www.cambridgesarajevo.org ili popunjavanjem formulara na papiru.
 • Ugovor stupa na snagu nakon popunjavanja formulara, potpisivanja datuma ili nakon što je izvršena uplata za neki od kurseva
2. Član- Usluge 

The Globe d.o.o. na web stranicama pojedinačno opisuje svaku pojedinu uslugu koju pruža, u smislu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika i sl. Uslugom se smatra ono što je The Globe d.o.o. naznačio ili opisao u opisu kursa ili bilo koje druge usluge.

3. Član- Definicija grupe, polaznika i obračunske jedinice

  1. Grupa je broj polaznika čiji broj utvrđuje The Globe d.o.o., a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge tečaja/kursa. Tečaj/kurs se održava pred grupom u unaprijed ugovorenim terminima.
  2. Polaznikom se smatra osoba koja se prijavila na neki od kurseva/tečajeva, usluga ili koristi neku drugu ponudu iz programa The Globe d.o.o.
  3. Obračunska jedinica odnosno nastavni sat The Globe doo je 60 minuta odnosno 1 školski čas/ sat (skraćeno: (1) šk. Sat/čas).

4. Član- Održivost grupe

Minimalan broj polaznika u grupi za Standardni  kurs/ tečaj koji uključuje 70 školskih sati nastave je 7 polaznika. Ukoliko je u grupi manje od 7 polaznika, nastava se održava dva puta tjedno po 2  školska sata nastave i cijena se formira na prijedlog direktora,a potrebno je da je prihvate svi roditelji polaznika.

5. Član-  Udžbenici

  1. Originalan udžbenik i radna bilježnica se kupuju dodatno i nisu uključeni u cijenu kursa/tečaja te predstavljaju jednokratni trošak na početku svakog kursa/tečaja. Cijena udžbenika i radne bilježnice su dostupne na upit.
  2. Povrat novca za udžbenik i/ili radnu bilježnicu nije moguć.

6. Član Pravila ponašanja i dužnosti polaznika

   1. Polaznik je dužan omogućiti profesorima The Globea neometano izvođenje nastave, te ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave.
   2. U slučaju da polaznik svojim ponašanjem onemogući održavanje nastave ili je znatno otežava, a The Globe zbog toga trpi štetu, dužan ju je nadoknaditi te The Globe zadržava pravo otkazivanja kursa/tečaja ili usluge istom polazniku.
   3. Polaznik je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije The Globea. Polaznik ne smije u prostorije The Globea unositi bilo koje stvari koje mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu. The Globe ne odgovara za ozlijede uzrokovane polaznikovim nemarom.
   4. The Globe ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje polaznikovih stvari za vrijeme, prije ili nakon izvođenja nastave.
   5. Polaznik je dužan paziti na inventar centra te isti ne smije uništiti, niti oštetiti na koji način, a u suprotnom odgovara za svu materijalnu štetu koju zbog toga The Globe pretrpi.

7. Član- Povrat novca

  1. U slučaju otkazivanja kursa/tečaja od strane The Globe, vraća se cjelokupan iznos uplate za sve neorganizovane sate. U ovom slučaju, The Globe može ponuditi polazniku drukčije osmišljen tečaj s drukčijim brojem sati i/ili cijenom. Ponudu će The Globe objaviti na svojim web stranicama ili na drukčiji način koji će biti dogovoren s polaznikom.

8. Član – Fotografiranje, snimke, video zapisi i sl.

  1. Polaznik i roditelj polaznika je saglasan da fotografiranje od strane The Globe-a u svrhu promovisanja i reklamisanja The Globe-a ne predstavlja kršenje Ugovornih obveza, te pristaje da se fotografije The Globe-a na kojima se polaznik nalazi objavljuju i/ili distribuiraju službenim glasilima, lecima te pamfletima The Globe doo. Tako nastale fotografije, snimke, video zapisi i sl. materijali će se koristiti isključivo za izradu didaktičkih materijala, predstavljanje nastave The Globe doo, promo materijale i sl.
  2. The Globe doo se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja naših usluga, odnosno zbog informacija na našoj web stranici, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na našoj web stranici, kao ni zbog Vaše upotrebe (ili nemogućnosti da koristite) bilo koje od ovih stranica. The Globe doo također nije odgovoran za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu nepružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode. Nadalje, The Globe doo ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na brošurama, promo lecima, web stranici i slično.
  3. The Globe doo niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem naše web stranice, usluga ili sadržajem brošura, promo letaka i slično čak i u slučaju kada je obavješten o takvim štetama od strane trećih osoba.
 1. Član- Plaćanje
  1. Plaćanje s vrši mjesečnim ratama. Prvu ratu je potrebno platiti prvi tjedan/sedmicu nastave. Ukoliko ne uplatite prvu ratu ili cjelokupan iznos prvi tjedan/sedmicu nastave, izgubit ćete pravo prisustvovanja daljnjoj nastavi u Centru.
  • Plaćanje druge i ostalih rata.
  1. Drugu i ostale rate  je potrebno platiti mjesec dana nakon početka nastave a najdalje do 5. u mjesecu za taj mjesec. Ukoliko polaznik ne plati drugu ratu u navedenom roku, ne može prisustvovati daljnjoj nastavi u  The Globe-u. Ukoliko je riječ o grupnoj nastavi, nije moguće plaćanje po satu nastave. Plaćanje se vrši isključivo  na mjesečnoj osnovi  i ne postoji mogućnost umanjenja zbog neprisustvovanja. u jednokratno ili u dvije rate.
  2. Ukoliko polaznik želi odustati i dobiti povrat novca, to je moguće napraviti isključivo u prvom tjednu nastave. Tada će polazniku novac biti vraćen i to prema određenim pravilima:
  3. Novac koji se vraća polazniku će biti umanjen za broj održanih sati grupne nastave bez obzira je li polaznik bio na svim satima ili ne i to do onog dana kada je polaznik otkazao tečaj.
   1. Ukoliko je polaznik otkazao tečaj na dan kada on i njegova grupa imaju nastavu, ti sati će biti uračunati i umanjeni u iznosu povrata novca.
   2. Od broja preostalih sati se oduzima dodatnih 20% zbog administrativnih troškova.
   3. Povrat novca je moguć isključivo u domaćoj KM valuti.
  4. Plaćanje tečaja i usluga The Globe-a se vrši isključivo u KM.
 1. Članak 10. Pohađanje nastave
  1. Ukoliko polaznik ne može biti prisutan na nastavi zadnjih 4 tjedna ciklusa odnosno kraće od toga, cijena tečaja/kursa ne može biti umanjena za broj sati na kojima polaznik nije bio prisutan.
   1. Ukoliko je polaznik u mogućnosti pohađati nastavu samo određeni period (ne cjelokupan trimestar u trajanju od 12 tjedana), npr. prvih mjesec dana, možete platiti samo 1. ratu. Ovu opciju je moguće iskoristiti samo uz najavu na početku ciklusa/trimestra.
   2. Da bi polaznik dobio potvrdu o pohađanju tečaja, treba biti prisutan na minimalno 70% održane nastave. Ukoliko ne bude prisutan na minimalno 70% nastave, polaznik nije u mogućnosti da dobije potvrdu o pohađanju tečaja. U ovom slučaju polaznik može upisati sljedeću razinu, no, dobiti će preporuku The Globe-a odnosno profesora da to ne čini, zbog potencijalnog otežanog praćenja nastave. Osim preporuke predavač će polazniku predložiti da uzme nekoliko sati individualne nastave kako bi polaznik nadopunio zaostatke i bez poteškoća mogao pratiti nastavu.
   3. Na tečaju se vodi evidencijao prisutnosti polaznika na nastavi.
   4. Nadoknada propuštene nastave:Ukoliko je polaznik propustio termin nastave, može ga nadoknaditi na terminu druge grupe iste razine, pod uvjetom da u toj grupi ima slobodnog mjesta. Taj dolazak je potrebno najaviti putem e-maila predavaču navedene grupe, kojem – možete pitati Vašeg predavača, te u dogovoru s predavačem druge grupe možete nadoknaditi propuštenu nastavu.
  2. Članak 11. Završne odredbe
   1. Sve ostale cijene i usluge koje nisu obuhvaćene ovim uvjetima, primjenjivat će se u skladu s važećim The Globe cjenikom i drugim The Globe posebnim uvjetima ili specifikacijama usluga koje polaznik koristi. Aktualni cjenik je dostupan na web stranici The Globe centra te u prostorijama The Globe-a.
   2. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulisani ovim uvjetima na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja The Globe-a.
   3. The Globe doo zadržava pravo izmjene ovih uvjeta bez prethodne najave, o čemu će polaznik biti obaviješten putem web stranice www.cambridgesarajevo.org ili na drugi prikladan način.